Protecția datelor

Protecția datelor cu caracter personal

 1. Informații despre societate și web-site-ului acesteia

Societatea noastră respectă prevederile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).  

În cadrul acestei secțiuni veți regăsi informări privind modalitatea de stocare și prelucrare a datelor ce vor fi colectate pe parcursul utilizării web-site-ului de către dumneavoastră.

 • Cine este responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

Operatorul responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal este Kitchen Total Solution srl, cu sediul în str. SfantulConstantin, nr. 15,  sector 1, localitate Bucuresti tel. 0771416827, e-mail hello@kitcheninc.ro Orice referire la „noi„ din prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este o referire la societatea menționată anterior.

Persoana responsabilă de procesul de stocare, respectiv, prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi contactat prin mijloacele menționate anterior sau la adresa de e-mail

 • Categoria datelor prelucrate de societatea noastră

Derularea relațiilor comerciale necesită o prelucrare eficientă a datelor privind clienții noștri. Indiferent de forma juridică a partenerilor contractuali, societatea noastră prelucrează date referitoare la persoanele de contact care acționează în numele și pe seama unui client.

Din categoria datelor prelucrate de noi regăsim:

 1. Date de bază: orice categorie de informații furnizată în cursul stabilirii unei relații comerciale sau solicitate de către societatea noastră de la anumiți clienți sau persoana de contact desemnată (ex: nume, adresa, precum și alte date de contact cum ar fi număr de telefon, adresă de e-mail); orice informații colectate și prelucrate de societatea noastră în legătură cu stabilirea relației comerciale (ex: aspecte referitoare la contractele încheiate, date tehnice ale comenzii dumneavoastră ce au fost furnizate sau urmează să fie furnizate pe parcursul relației comerciale)
 2. Date de performanță: această categorie de date include informații privind executarea obligațiilor contractuale de către clienții noștri, informații privind executarea obligațiilor contractuale de către societatea noastră, informații furnizate de către un client sau de o persoană de contact în cursul desfășurării relației comerciale, indiferent de modalitatea în care au fost furnizate.
 • Scopul și baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea noastră prelucrează datele de bază și de performanță în scopul bunei desfășurări a relațiilor contractuale cu clienții noștri sau în vederea aplicării măsurilor pre-contractuale în temeiul dispozițiilor articolului 6 paragraful 1 litera b) din Regulamentul GDPR. Indiferent de forma juridică a clienților noștri, societatea prelucrează datele de bază și de performanță referitoare la una sau mai multe persoane de contact în vederea realizării interesului justificat de a gestiona și desfășura relația cu clienții noștri în temeiul articolului 6 paragraful 1, litera f) din regulamentul GDPR. Interesul justificat poate cuprinde:

 1. Administrarea internă a datelor clienților
 2. Evidențierea și apărare împotriva pretențiilor de natură juridică
 3. Prevenirea și investigarea faptelor de natură penală
 4. Prevenirea fraudelor, a spălării banilor sau utilizarea necorespunzătoare a serviciilor
 5. Menținerea la parametri optimi a securității sistemelor de tehnologie a informațiilor
 6. Menținerea securității fizice a sediului, bunurilor și activelor societății
 7. Prelucrarea datelor în scop de marketing

În ipoteza în care oferim unei persoane fizice opțiunea de a-și manifesta consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, societatea noastră va prelucra aceste date cu caracter personal incluse în consimțământul acordat, în scopurile menționate de respectivul consimțământ, în conformitate cu articolul 6, paragraful 1, litera a) din Regulamentul GDPR.

A se reține că:

 • Declararea consimțământului este voluntară.
 • Nedeclararea consimțământului sau retragerea acestuia poate avea consecințe, iar societatea noastră vă va informa asupra acestor consecințe
 • Consimțământul poate fi retras oricând, cu efecte pentru viitor, prin transmiterea unei notificări prin e-mail sau telefonic
 • Durata de stocare a datelor

Datele de bază și datele suplimentare colectate sunt păstrate pe perioada relației contractuale. În ipoteza în care scopurile colectării și prelucrării datelor au fost atinse, acestea vor fi șterse automat.

 • Drepturile persoanelor vizate

Orice persoană care este vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are următoarele drepturi:

 • Dreptul de a solicita accesul la datele sale cu caracter personal în temeiul articolului 15 din Regulamentul GDPR
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal incorecte în baza articolului 16 din Regulamentul GDPR
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal în temeiul articolului 17 din Regulamentul GDPR
 • Dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor sale cu caracter personal în temeiul articolului 18 din Regulamentul GDPR
 • Dreptul de a exercita portabilitatea datelor cu caracter personal în temeiul articolului 20 din Regulamentul GDPR
 • Dreptul de a formula obiecții cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în temeiul articolului 21 din Regulamentul GDPR
 • Dreptul de a formula plângere privind gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la autoritatea de supervizare competentă în temeiul articolului 77 din Regulamentul GDPR

Drepturile mai sus menționate pot fi exercitate prin transmiterea către societatea noastră, prin mijloacele identificare menționate la punctul 1, a unei notificări însoțită de dovada identității dumneavoastră. Răspunsul la eventualele cereri sau obiecțiuni va fi comunicat într-un termen de 30 de zile de la primirea cererii.

 • Modificări

Actualizarea politicii de confidențialitate poate avea loc pe parcursul desfășurării activității societății noastre. Orice modificare privind această politică va fi adusă la cunoștința publicului prin publicarea pe site-ul nostru. Intrarea în vigoare a modificărilor aduse la politica de confidențialitate se va realiza la momentul publicării pe web-site-ul nostru.